‘Hedefimiz ‘0’ iş kazasıdır’

İşadamı Murat Ülker, şahsî bloğunda "Hedefimiz '0' iş kazasıdır" isimli bir yazı kaleme aldı. Ülker yazısında, "İş Güvenliği her işgören ve patron için vazgeçilmezdir. Bizim hiçbir işimiz ve misyonumuz çalışanlarımızın güvenliğinden değerli değildir. Bu bahiste dünyadaki tüm çalışanlarımızı (on binlerce) bilinçlendirip, eğitip, mücehhez kılıyoruz. Lakin bunun hep birinci önceliğimiz olduğunu asla unutmuyoruz. Tüm paydaşlarımızla özellikle emekçi ve patron sendikaları ile birlikte bu mevzuda çalışıyoruz. Ne yazık ki hala iş kazaları olabiliyor, fakat gayemiz "0" iş kazasıdır" sözlerini kullandı.