Asgari ücret için işçi sendikalarından ortak açıklama

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken işçi sendikalarından ilk toplantı öncesi konuya ilişkin ortak açıklama geldi.

2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla işçi ve işveren tarafının katılımıyla yapılacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay,  HAK-İŞ Genel Başkanı, Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla bugün yayımlanan ortak açıklamada “İşçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır” denildi.

Açıklamada gelir vergisi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.”

‘ÜCRETLİLERİN SATIN ALMA GÜCÜ GERİLEDİ’

Açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışların emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü gerilettiği belirtildi.

Üç başkanın imzası ile yayımlanan bildiride, “2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir” ifadelerine yer verildi.

Çalışanların ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağduru olduğunu belirten sendikalar, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez” dedi.

Türkiye’deki asgari ücret düzeyinin AB üyesi tüm ülkelerin gerisine düştüğü hatırlatılan açıklamada, “Küresel pazarlar ile rekabet edebilmek adına emek kesiminin talepleri görmezden gelinmemelidir. Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı olmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Sendikalar asgari ücretle ilgili taleplerini ise şöyle sıraladı:

Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır. Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir. Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak;

İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır. “Sosyal Devlet” ilkesi gereği “aile yardımı” çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir