En az KPSS 65 puan ile personel arıyor! Başvuru şekli ve şartları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro İşçisi, Öbür Sıhhat Çalışanı, Sıhhat Teknikeri, Dayanak Çalışanı, Hasta Bakım İşçisi ve Bahçıvan takımlarına işçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını belirten kurum, en az 65 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte müracaat koşulları ve biçimine ait merak edilen ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işçi alımı müracaatları 20 Temmuz 2022 tarihinde başladı. adaylar 3 Ağustos 2022 tarihine kadar www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan müracaat formunun eksiksiz ve hakikat bir biçimde doldurup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle gerekli evraklar ile birlikte Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) şahsen ve posta yolu ile müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER

1) Müracaat Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),

2) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,

3) Diploma fotokopisi (onaylı) yahut e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet dokümanı,

4) 2020 KPSS (B) Kümesi imtihan sonuç evrakının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum evrakı,

6) İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu doküman kabul edilecektir.),

7) Misyonunu devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair sıhhat raporu (Herhangi bir sıhhat kuruluşundan alınmış olmak.)

8) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,

9) Onaylı Hizmet/ Mesleksel Deneyim Dokümanı ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet evrakı yahut onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu evraklar ile birlikte çalışılan mühletlere ilişkin SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak

2) Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince kontratlı olarak istihdam edilenler hizmet mukavelesine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

4) Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel kurallar aranır

a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanun’un 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak,

5)-Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3

– Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı
– Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

6) Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8) Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar ile Kamu Misyonlarına Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa nazaran ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.

10) Tercih edilecek konumun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve gereksinim duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) yerleşkelerde görevlendirileceklerdir.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.

3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak, MEB yahut alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından KPSS (B) kümesi alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan cinslerinden belirtilen taban KPSS puanı almış olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir