Sözleşmeli er başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri ortasında doğanlar) bireylerin müracaat edebileceği kontratlı er müracaatlarını erişime açtı. Adaylar müracaatlarını 17 Ağustos- 25 Eylül 2022 tarihleri aralığında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından muhtaçlık doğrultusunda gerçekleştirilecek olan kontratlı er alımı için müracaatlar başladı. Adaylar müracaatlarını 17 Ağustos- 25 Eylül 2022 tarihleri aralığında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Müracaat Programı Kullanma Talimatında belirtilen asıllar dâhilinde online olarak gerçekleştirecekler.

SÖZLEŞMELİ ER MÜRACAAT EKRAN

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar müracaatlarını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Müracaat Programı Kullanma Talimatında belirtilen asıllar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Hala silahaltında olan adaylar çevrimiçi müracaatlarını yaptıktan sonra müracaat sayfasının çıktısını alarak kıta özlük evraklarının koruma edildiği birinci amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık kısmını tamamlayanlar nitelik evraklarının hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki müracaat şartlarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Şartları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim yahut yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış yahut askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri ortasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha evvel subay, astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş, kontratlı erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş yahut haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen kabahatler, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra yere yemin, kabahat uydurma, cinsel akın, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak, fuhuş, gayri olağan mukarenet, hileli iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyet kırıcı cürümler ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden,

(b) Firar, amir yahut üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan kabahatlerinden,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci hususunda belirtilen kabahatlerden birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli kabahatler hariç olmak üzere bir hatadan bir ay yahut daha fazla mahpus cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık kısmını tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Dokümanı (Ek-2) almış olmak,

(12) Uzunluk ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen pahalar içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında tartı üst sonu tablodaki üst sondan 10 kg fazla olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde Kontratlı Erler için belirtilen koşulları taşımak,

(14) Tahsilini kendi ismine yapmış olmak yahut rastgele bir kurum yahut kuruluşa karşı hizmet yahut tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir