TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi’ndeki görev süresi uzatıldı

Kabul edilen tezkerede, belirtilen alanlarda, deniz haydutluğu ve silahlı soygun aksiyonlarına karşı 2008-2021’de Birlemiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarının alındığı anımsatıldı.

Bu kapsamda TBMM’nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla TSK ögelerinin kelam konusu bölgede misyon yapması için 1 yıl müsaade verildiği belirtildi.

Bugüne kadar birer yıllık yetki mühletinin, 13 sefer uzatıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

“TSK deniz ögeleri konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye temaslı ticari gemilerin emniyetinin faal halde koruma edilmesi, memleketler arası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun hareketleri ve denizde terörizmle müşterek uğraş harekatlarına etkin iştirakte bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine takviye verilmesi, TSK deniz ögelerinin harekat aktifliğinin ve bölgeye ait deneyiminin artırılması sağlanmış, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik ulusal siyasetin desteklenmesi ve BM sistemi içinde, bölgesel ve global ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir.”

Tezkerede, Türkiye’nin, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla çabada memleketler arası iş birliğinin geliştirilmesine ehemmiyet verdiğine, bu alanda yürütülen eforları en başından itibaren desteklediğine, BM, NATO, AB ve Milletlerarası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara etkin olarak katıldığına işaret edildi.

Türkiye’nin, 2009-2020 yılları ortasında 6 kere CTF-151 Komutanlığı vazifesini üstlendiği, Bahreyn’deki Birleşik Deniz Kuvvetleri Karargahı’nda 6 aylık periyotlar için irtibat işçisinin görevlendirildiği anlatıldı.

Tezkerede, TSK’nin deniz haydutluğuyla uğraşta milletlerarası gayretlere verdiği katkılar sayesinde bölgede Mart 2010’dan bu yana Türk bayraklı/Türkiye kontaklı rastgele bir ticari geminin kaçırılmadığı, Ağustos 2021’den bu yana ise Türk bayraklı/Türkiye ilişkili hiçbir geminin atağa uğramadığı bildirildi.

1851 sayılı BMGK kararı temelinde milletlerarası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun aksiyonları ve denizde terörizmle müşterek uğraş harekatlarının, Somali karasuları haricindeki bölgede devam ettiğine işaret edildi.

Bunlardan AB Atalanta Harekatı’nın bölgedeki vazife mühletinin, AB Kurulunun 12 Aralık 2022’de aldığı kararla 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldığı, Türkiye’nin de iştirak ettiği Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesindeki CTF-151’in, faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

“Milli sorumluluklarımızın bir gereği olarak görülüyor”

TBMM’nin, 2 Şubat 2022 tarihli kararı yeterince TSK deniz ögelerinin, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görevlendirme müddetinin ise 10 Şubat 2023’te sona ereceğine işaret edilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

“Uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve ulusal menfaatlerimizi de olumsuz etkileyen deniz haydutluğu, silahlı soygun aksiyonları ve denizde terörizm ile çaba istikametindeki memleketler arası uğraşlara ülkemiz tarafından faal bir biçimde dayanak verilmesi ve bölgede seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına katkıda bulunulması, memleketler arası ve ulusal sorumluluklarımızın bir gereği olarak görülüyor. Bu prestijle ülkemizin de tarafı olduğu 1988 tarihli Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Hareketlerin Önlenmesine Dair Mukavele başta olmak üzere ilgili milletlerarası muahedeler ve milletlerarası teamüller çerçevesinde, 934 sayılı TBMM Kararı’nda belirlenen prensip ve asıllar da dikkate alınarak, bahse mevzu bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun hareketleri ve denizde terörizmle gayret müşterek operasyonlarına takviye verilmesinin uygun olacağı bedellendiriliyor.

Bu mülahazalarla gereği, kapsamı ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak halde, TSK deniz ögelerinin bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun aksiyonları ve denizde terörizmle uğraş gayesiyle görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek temellere nazaran yapılması için Anayasa’nın 92. hususu uyarınca 10 Şubat 2023’ten itibaren 1 yıl müddetle müsaade verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarım.”

Görüşmelerde siyasi parti kümelerinden YETERLİ Parti, MHP, CHP ve AK Parti’nin tezkereye dayanak vereceği tarafındaki açıklamaları sonrasında yapılan oylamada, TSK deniz ögelerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vazife müddetinin 10 Şubat 2023’ten itibaren 1 yıl daha uzatılması kabul edildi.

Tezkerenin oylamasından sonra Genel Konseyde, ÂLÂ Parti’nin “deprem”e ait küme önerisi görüşüldü.

Önerinin oylamasında iki sefer karar kâfi sayısı bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 14 Şubat Salı günü 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir